Quy trình đặt hàng tùy chỉnh

1) Tư vấn và báo giá tùy chỉnh

Khách hàng cung cấp yêu cầu sản phẩm và bản vẽ tùy chỉnh, bạn cũng có thể chọn thiết kế từ danh mục của chúng tôi.Nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ cung cấp các đề xuất và báo giá.

arro

2) Xác nhận bằng chứng

Kiểm chứng sau khi xác nhận các yêu cầu.

arro

3) Xác nhận đơn hàng

Sau khi mẫu được chấp nhận, xác nhận các chi tiết đặt hàng.

arro

4) Sản xuất hàng loạt

Sau khi nhận được tiền đặt cọc, tiến hành sản xuất hàng loạt.

arro

5) Kiểm tra

Khách hàng giao cho bên thứ ba kiểm tra hàng hóa.

arro

6) Gửi hàng

Gửi hàng đến địa điểm chỉ định theo yêu cầu của khách hàng sau khi nhận được số dư.

arro

7) Phản hồi

Lời khuyên có giá trị của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi.Đó là động lực và hướng đi để chúng tôi tiếp tục nỗ lực.